Home Publicaties Video's

Publicaties


Kerstwensen

25 December 2023

Graag brengen wij onze kerstwensen aan je over. Maar eerst nog een vraag. Is het niet de bedoeling dat op kerstwensen ook de daden volgen? Of zijn het vaak niets meer dan goedbedoelde woorden zonder bezield fundament? Miljarden mensen wensen elkaar vrede, liefde en voorspoed. Als zoveel mensen dat écht willen, dan zou je toch verwachten dat wereldvrede inmiddels hier moet zijn. Maar willen we wel echt vrede en geluk? Of hebben we liever gelijk in plaats van geluk? En hebben we zelf het vertrouwen, de kracht en moed op te staan en ons uit te spreken zodra vrede wordt verstoord? Met onze wensen voor een betere wereld in de toekomst schuiven we onze individuele verantwoordelijkheid voor een mooie wereld NU van ons af. Of we leggen die verantwoordelijkheid vrijwillig in handen van anderen om de wereld beter voor ons te maken. Maar heel eerlijk, “anderen” gaan ons geen harmonieuze wereld bezorgen. “Anderen” wachten namelijk op jou.

Vrede, liefde en geluk kan alleen door individuele mensen in de wereld worden gebracht. Dus wat zijn onze kerstwensen? Wij wensen dat je diepe vrede vindt ín jezelf en mét jezelf. Dat je elke dag meer van jezelf zult houden. Ongeacht je afkomst, status, opleiding of wat dan ook. Dat je de moed vindt om jouw innerlijke vrede in gedachte, in woord en daad uit te drukken. Want alleen zo kan de wereld veranderen in een plek vol vrede en liefde. Niet morgen, maar NU! Ook spreken wij onze dank uit voor alle hulp die wij vanuit het zichtbare en onzichtbare mogen ontvangen om onze taken goed te kunnen vervullen en wensen wij iedereen een licht en liefdevol 2024!

Nathalie Rozendaal, Anita de Blok en André Rozendaal


Wie bepaalt of jij gezond bent?

19 Oktober 2023

Vorige week vroeg ons burgerraadslid André aan het eind van zijn bericht: ga je mee op zoek naar antwoorden? Ik heb er alvast een paar. Wat betekenen het Global Health Pact en de Pandemiewet, die minister Kuipers (VWS) heeft ondertekend, nu echt? En waarom kan die handtekening zomaar slecht voor jouw gezondheid zijn?

Op de eerste plaats heeft Kuipers hiermee de macht over ons gezondheidsbeleid buiten Nederland gelegd, namelijk in handen van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie), met de farmaceutische industrie en Bill Gates als grootste aandeelhouders. Zij betalen miljarden aan de WHO en bepalen dus in wezen het beleid. Door dit Pact kan de WHO op elk moment een pandemie uitroepen als zij dat gerechtvaardigd vindt. Zelfs als artsen dit niet onderschrijven. De WHO mag landen, die het Pact ondertekend hebben, verplichten hun inwoners te vaccineren. Zelfs met een nieuw en nog niet volledig getest vaccin, inclusief gentherapie. Nogmaals, de WHO beslist!

De farmaceutische industrie en Bill Gates zijn dan opnieuw de financiële winnaars. In 2021 en 2022 is bijna 100 miljard winst gemaakt. Dan begrijp je toch ook dat het niets met jouw gezondheid te maken heeft? Maar wist je dat de farmaceutische industrie de afgelopen 20 jaar meer dan 25 miljard euro heeft betaald aan boetes vanwege fraude, omkoping en dodelijke stoffen in babypoeder? Zij betalen die lachend, want wat is nu een boete van 25 miljard als er in diezelfde periode meer dan 1.500 miljard aan de aandeelhouders is uitgekeerd? Besef goed: jouw en mijn gezondheid zijn nu door onze regering in handen gelegd van deze partijen, die daar ook nog eens veel geld aan verdienen. Mij geeft dat geen goed gevoel, jou wel?

Anita de Blok


Fouten van vandaag zijn de rampen van morgen

6 Juli 2023

Met goede bedoelingen worden soms foute besluiten genomen, met rampzalige gevolgen. Het is voor mij volstrekt helder dat alle gemeenteraadsleden goede bedoelingen hebben. Het is alleen ook bekend dat het college, bij diverse dossiers, niet altijd alle juiste en volledige informatie geeft. Maar die aanvullende informatie is wel noodzakelijk om weloverwogen besluiten te kunnen nemen! Vanuit de taken en verantwoordelijkheden die je als raadslid hebt, is zelf onderzoek doen en je laten informeren noodzakelijk om dit op te lossen. Een voorbeeld hiervan zagen wij vorige week. De gemeenteraad organiseerde een hoorzitting om betrokken inwoners en (ervarings-)deskundigen de mogelijkheid te bieden hun visie en waardevolle informatie omtrent windturbines te geven. Ook daar werd duidelijk dat plaatsing van windturbines de gezondheid van mens, natuur en milieu schaadt. In dat geval heeft de politiek, op basis van Europees recht, rekening te houden met het 'voorzorgsbeginsel'.

Alleen al bij een vermoeden dat gezondheidsschade kán worden toegebracht, is een 'no go' het enige juiste besluit. Vanuit moreel en ethisch oogpunt kan je namelijk niet tot een andere conclusie komen. Het is schokkend te zien dat de politiek nu in feite dwingt om onze gezondheid en die van de natuur te offeren voor een beter klimaat en algemeen belang. Deze tegenstelling is onbegrijpelijk en onuitlegbaar. Als reden om het voorzorgsbeginsel te negeren, wordt regelmatig gezegd dat "wij in mondiaal verband genoodzaakt zijn ons steentje bij te dragen om een klimaatramp te voorkomen". Maar is alles wat men in dit kader wil doen daarmee te rechtvaardigen, ongeacht de consequenties? De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden waarbij mensen door overheidsbeleid zijn geofferd voor het zogenaamde 'algemeen belang'. Door dit soort waanzin wordt individueel lijden ondergeschikt gemaakt en worden mensenrechten geschonden. Hart voor Horst aan de Maas vindt dit veel te ver gaan en onacceptabel. Wij stemmen 'no go'.

Nathalie Rozendaal


Deel 3: Wist je dit al over windturbines?

29 Juni 2023

Aan alles komt een einde. Dit geldt dus ook voor windturbines. Steeds meer windturbines naderen het einde van hun levensduur in Nederland. Ze moeten worden ontmanteld en gerecycled. Maar niet alle turbines die worden gedemonteerd hebben het einde van hun leven bereikt. Hoewel de meesten zo’n 25 jaar kunnen draaien, moeten ze in Nederland soms al na 10 of 15 jaar plaatsmaken voor grotere en efficiëntere exemplaren. Zonder subsidies zou dit niet rendabel zijn. In andere landen staan ze te springen om dit soort goedkopere tweedehands turbines. Maar ook die kringloopturbines zullen in de komende jaren hun maximale leeftijd bereiken.

Er zal een enorme afvalberg van enkele duizenden windturbines ontstaan. Het staal is relatief goed te hergebruiken. Ook de gewapende betonvoet kan gerecycled worden, nadat die is omgezet in kleine brokjes betonpuin. Je kan dit granulaat gebruiken voor bijvoorbeeld (weg)fundatie of toeslagmateriaal in nieuw beton. Maar hiervoor moet men enorme betonbrekers inzetten. Dit hergebruik kost veel energie uit fossiele brandstoffen. Ondanks diverse ontwikkelingen zijn de turbinebladen met de beschikbare technieken nog steeds lastig te recyclen omdat ze van composieten gemaakt zijn. Strenge EU-regels verhinderen het storten van de turbinebladen op afvalstortplaatsen. Daarom gaan ze in Nederland regelmatig de verbrandingsoven in. In landen buiten de EU worden ze soms zelfs begraven. Dit zijn natuurlijk niet de meest duurzame en milieuvriendelijke opties: bij de verbranding komen namelijk veel gifstoffen en CO2 vrij en bij begraven komen er microplasticdeeltjes in de aarde.

Er zijn bedrijven die proberen de bladen te hergebruiken voor fietsenstallingen, speeltuinen of straatmeubilair. Maar de schadelijkheid en giftigheid van dit gebruik, onder andere door onze kinderen, wordt nog onderzocht. Wat denk je zelf na alles wat wij je hebben laten zien? Zijn windturbines met goed fatsoen een 'goedkoop', 'veilig' en 'groen' alternatief te noemen?

Nathalie Rozendaal en Anita de Blok


Deel 2: Wist je dit al over windturbines?

22 Juni 2023

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat langdurige blootstelling aan het laagfrequente geluid (5-100 Hz) van windturbines nadelige gezondheidseffecten met zich mee kan brengen, zoals slaapstoornissen, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn. Als de zon op de ronddraaiende wieken schijnt ontstaan slagschaduw en/of lichtschitteringen. 2,5 tot 14 flikkeringen per seconde kunnen zeeziekte of epilepsie opwekken bij wie daarvoor gevoelig is. Pas geleden is door een aantal milieuartsen, toxicologen en een hoogleraar gezondheidszorg een rapport uitgebracht over een nieuw aspect qua gezondheidsaantasting door windturbines: Erosie (afbrokkeling).

Dit ontstaat door slijtage van de wieken van windturbines door wind, regen, sneeuw en hagel. Per wiek is er een gewichtsverlies van 60 kg per jaar. Per windturbine is dit dus 180 kg per jaar aan fijnstof. Het fijnstof dat ontstaat vormt op zichzelf al een gezondheidsprobleem. Ook bevat het BISFENOL A, een zeer schadelijk hormoonverstorende stof met negatieve effecten op de voortplanting, de stofwisseling, het immuunsysteem en de ontwikkeling van kinderen. Volgens het RIVM kunnen deze effecten zelfs al optreden bij heel kleine hoeveelheden. Het rapport "Veiligheid informatieblad Bisfenol A" vermeldt uitdrukkelijk dat Bisfenol A absoluut niet in de bodem terecht mag komen. Niemand weet welk afbraakproces in de bodem zal plaatsvinden. Het kan dus zo maar gebeuren dat dit het grondwater verontreinigt. Zorg dat de leefomgeving en het drinkwater gezond blijven. Ook het toekomstig drinkwater voor onze (klein)kinderen. De gezondheid van mens, dier en planeet opofferen om de aarde te redden? Waar zijn we dan mee bezig?

Anita de Blok


Deel 1: Wist je dit al over windturbines?

15 Juni 2023

Eén van de argumenten om windturbines te promoten is dat wind GRATIS en duurzaam is. Opwekken van windenergie is alleen niet zo gratis en duurzaam als men je wil laten geloven. Voor de productie van windturbines worden schadelijke metalen gebruikt. De winning ervan gaat vaak gepaard met grootschalige en systematische mensenrechtenschendingen. Denk aan zeer onveilige, onmenselijke en ongezonde werkomstandigheden, kinderarbeid en gedwongen huisuitzettingen bij de mijnen.

Vaak worden de uitputting van natuurlijke bronnen, het gebruik van schaarse natuurlijke grondstoffen, de natuur- en milieueffecten, de gevaren voor onze eigen gezondheid en de gigantische afvalberg om de 20 à 30 jaar niet genoemd of onderbelicht.

De fundering: massa’s beton. De toren: staal uit Chinese kolengestookte staalfabrieken. De wieken: onder andere lagen Bisphenol-A-Plastic, epoxyverf en balsahout uit het Amazonegebied. Wegens enorme vraag wordt dit hout ook in beschermde natuurreservaten gekapt. Generatoren van windturbines bevatten veel zeldzame aardmetalen. De transportkosten en -uitstoot zijn enorm.

Hart voor Horst aan de Maas vindt het belangrijk om, voor zover mogelijk, álle aspecten van windturbines te bekijken. Daarom zullen wij de komende weken deze vaak ongemakkelijke werkelijkheid in verschillende stukjes met je delen. Zijn windturbines een échte, duurzame en betaalbare oplossing voor energieopwekking? Wij denken van niet. Alleen al voor de productie en installatie van de gigantische hoeveelheid materialen wordt een hoge prijs betaald. En voor een eerlijke berekening van de werkelijke materiële kosten mogen subsidiebedragen niet worden meegenomen.

Windenergie is dus niet gratis en zoals eerder besproken is de prijs die letterlijk en figuurlijk door mensen wordt betaald hoog. Alles wat het kost, van 'de wieg tot het graf', moet worden meegeteld!

Wil je meer weten over andere kanten van windenergie? Onderzoek zelf. Kijk bijvoorbeeld de door Marijn Poels gemaakte documentaire 'Headwind '21' om jouw eigen mening te vormen over de duurzaamheid en werkelijke kosten van windenergie.

Nathalie Rozendaal


Ombudscafé?

5 Juni 2023

Zoals jullie wellicht weten, loop ik al langer met het idee een plek te creëren waar iedereen terecht kan met vragen. Waar kan ik de zorg vinden die ik nodig heb? Hoe kom ik in contact met mensen die mij kunnen helpen?

Ik wil een plek creëren waar ervaringsdeskundigen zitten over elk onderwerp rondom hulp en zorg. Of je nu hulp zoekt omdat je net uit het ziekenhuis bent, maar niet goed weet wat er allemaal aan hulp geboden wordt. Of je komt uit een verslavingskliniek en hebt het safehouse achter de rug, maar dan? Of je kind is niet "schools" maar binnen het onderwijs vind je geen antwoord op je hulpvraag.

Vaak beginnen mensen te zoeken op Google maar zien al snel door de bomen het bos niet meer. Het aanbod is gigantisch maar wat is nu het juiste aanbod voor mij? Met ervaringsdeskundigen weet je in ieder geval dat de persoon tegen wie je praat precies weet waar je het over hebt. Dat stuk (h)erkenning is het allerbelangrijkst en helpt enorm.

Natuurlijk heb ik daar ervaringsdeskundigen voor nodig op elk vlak. En is Ombudscafé een goede naam, denken jullie? Graag kom ik in contact met ervaringsdeskundigen maar ook met mensen die achter de schermen willen helpen/adviseren om dit een succes te maken en te houden. Ideeën voor een naam hoor ik graag. Stuur je reactie naar info@hartvoorhadm.nl met als onderwerp "Ombudscafé".

Anita de Blok